دکلمه استثنایی از شعر تنهایی- هولناک وزیبا

399
شعرتنهایی از سجاد سوری با صدای خود شاعر
pixel