مسابقه و مبارزه با بالشت

132
#مسابقه و مبارزه با بالشت، #ورزشی که این روز ها در #ژاپن طرفدار پیدا کرده و #قوانین خاصی هم برای ان تنظیم شده است #ایران_ژاپن #اطلاعات_عمومی
شبکه ادیان 40 دنبال کننده
pixel