تفکیک وزارتخانه‌ها چه سودی دارد؟

30
قرار است، وزارت صمت یعنی صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و خدمات بازرگانی تقسیم شود. مهم‌ترین تاثیر این تفکیک را می‌توان در هدفی پیدا کرد که برای تشکیل وزارت تجارت در نظر گرفته شده، یعنی ساماندهی بازار.
ایرنا 4.2 هزار دنبال کننده
pixel