تیزرمعرفی 6 امین کنفرانس فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف بانمایشگاه جانبی

147
️ تیزر معرفی ششمین کنفرانس فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف همراه با نمایشگاه جانبی ️ روزهای یکشنبه - دوشنبه و سه شنبه ؛ ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ از ساعت 15 تا 19 ️ برگزاری سخنرانی ها به صورت مجازی در صفحه انجمن در #وی_کلاس_شریف Vc.sharif.edu/ch/sharif-alumni ️ سایت نمایشگاه جانبی کنفراس: Sharif.octiran.plus آدرس سایت کنفرانس : Conf.alumsharif.org
pixel