استون مارتین ویژه DBS 59 برای جشن 60 سالگی : جی دی

65

استون مارتین شروع به تولید محدودی از نسخه ویژه "DBS 59"برای جشن 60 سالگی  تاریخ  پیروزی های خودرو اسپورت DBS 1  خودکرده است. https://jidi.ir/?p=19707

جی دی
جی دی 506 دنبال کننده