دستکاری مغز فنچ جهت ساخت خاطرات ساختگی!

661
دانشمندان با دستکاری در بخشی از مغز فنچ‌ها و کاشت خاطرات ساختگی، سبب شدند تا این پرندگان شروع به بازخوانی اصواتی کنند که در عالم واقعیت هرگز نشنیده بودند.
onlineBME 39 دنبال کننده
pixel