فیلم آموزشی نحوه انتخاب کادر مناسب در عکاسی

433

در فیلم آموزشی کادر مناسب در عکاسی نکات اساسی و مهم با عناوین: نقاط طلایی، همجواری با خطوط اصلی، استفاده از خطوط راهنما، تاثیر خطوط مورب، بهره‌مندی از کادرهای حاضر در صحنه و شناخت بافت در زمینه به شما نشان داده می‌شود. ❇️کاری از آموزشگاه دیدنگار برای دیدن ویدئوهای بیشتر وارد سایت دیدنگار شوید: www.didnegar.com