از بوشهر؛ آلبوم کامل، سلام ریاضی و حبیب مفتاح

456
سلام ریاضی: آهنگ‌ساز- نوازنده مُنُ‌کُرد- مِلُدیکا- متالِفُن- ماندُلین- زَنزولا- کالیمبا- میدی‌کی‌بُرد و صدا حبیب مفتاح: نوازنده سازهای کوبه‌ای-فلوت- نی‌‌‌های گوناگون و آواز https://beeptunes.com/album/490053323/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
SalamRiazy 4 دنبال کننده
pixel