داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

برپا نمودن غرفه ها توسط خود دانش آموزان در جشنواره ملل

87
امسال، در سومین جشنواره آشنایی با ملل ( همچون سال گذشته ) بستن اسکلت غرفه ها (spase) را بر عهده خود دانش آموزان قرار دادیم .این کار پس آموزشی کوتاه بخوبی توسط آنها انجام و نمایشگاه برپا گردید .
pixel