قسمت دوم انیمیشن ضارت / احسنت !

202

قسمت دوم انیمیشن ضارت با محوریت شعرخوانی به تشریح وضعیت کنونی جامعه پرداخته و مخاطبان راوی شعر بدون تامل و اندیشه در پیام شعر او، واژه «احسنت» را مدام تکرار می‌کنند و این موضوع کنایه‌ای به برخی از محافل سیاسی در این قد و قامت دارد.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده