کلیپ دومین همایش سلامت و بهداشت روان خانواده

349
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در راستای فعالیت های اجتماعی خویش و حمایت از بهداشت و سلامت خانواده های عضو با همکاری انجمن پویا اقدام به برگزاری دومین دوره همایش سلامت و بهداشت روان خانواده در آذر ماه سال 1398 نمود که مدعوین و سخنرانان این برنامه همگی از اعضای فعال و بازنشسته صندوق بوده اند.
pixel