مباحثات|نوبت سیزدهم|حوزه علمیه خواهران از ابتدا تا کنون

14,780

گردش مالی حوزه علمیه چگونه است؟ در گفت وگو با حجت الاسلام جمشیدی/قسمت دوم

۱ سال پیش
مباحثات
مباحثات 737 دنبال کننده