طوطی ماده اکلکتوس جهش یافته

1,557

همانطور که ملاحظه میکنید در این فیلم اکلکتوسی به نمایش در آمده است که رنگهای آن نه به ماده آن شبیه است نه به نر!

طوطی سانان
طوطی سانان 592 دنبال کننده