تصمیمی برای زندگی - فیلمی کوتاه از ثریا دهواری و بنیامین خدابنده

468

یکی از مشکلات و آسیب های اجتماعی شایع ، استفاده مواد مخدر در حضور کودک به صورت مستقیم هست . اینها میتوانند که از یک تصور به واقعیت برای کودکان تبدیل شوند. گاهی به خود بنگریم ، حتی اگر برای نجات یک نفر باشد.

pixel