سخنان دکتر نگهبان در مراسم دستاربندی 98

434

سخنان دکتر نگهبان نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی در شانزدهمین همایش دانش آموختگی طلاب حوزه علمیه احناف خواف-اردیبهشت ماه 1398-مصلی بزرگ شهر خواف