تعریف فضای نمونه و پیشامد و پدیده تصادفی

3,304
مهندس بابک سادات 672 دنبال‌ کننده
3,304 بازدید
اشتراک گذاری
تعریف فضای نمونه و پیشامد و پدیده تصادفی
pixel