کشیدن طرح لبخند ژکوند روی برف و یخ

159
هنرمندی در کانادا به زیبایی طرحی از لبخند ژکوند را روی یخ کشیده است
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel