کشیدن طرح لبخند ژکوند روی برف و یخ

161
هنرمندی در کانادا به زیبایی طرحی از لبخند ژکوند را روی یخ کشیده است
کلاکت 16.2 هزار دنبال کننده
pixel