روش های تجزیه و تحلیل شغلی

312
دکتر شهروز فرجاد
دکتر شهروز فرجاد 22 دنبال‌ کننده

در این فیلم روش های مختلف گردآوری اطلاعات در فرایند تجزیه و تحلیل شغلی از قبیل مشاهده- مصاحبه- نظر خبرگان- پرسشنامه و استفاده از سایت O.NET توضیح داده شده است.