توضیحات محسن قاسمی درباره انتشار مقاله در مجله حسابدار

2,817
توضیحات محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران و سردبیر مجله حسابدار، درباره اولویت های انتشار مقاله در مجله و مقالاتی که حسابدار از انتشار آن ها معذور است. علاقه مندان انتشار مقاله در حسابدار، برای اطلاعات بیش تر، می توانند به وبگاه انجمن حسابداران خبره ایران به نشانی www.iica.ir، منوی مجله حسابدار، "راهنمای انتشار مقاله در حسابدار"، مراجعه فرمایند.
pixel