فیلم عمل جراحی فتق کشاله ران

5,671

فتق کشاله ران، در اثر نقص مادرزادی و ضعف در غلاف ماهیچه های کف و قدام لگن در دوران جنینی ایجاد میشود و البته تظاهرات بالینی آن در سنین مختلفی بروز پیدا می کند. فتق نوعی بیرون زدگی احشاء داخل شکم و لگن است که از لابلای این نقص و ضعف جداره کشاله ران بیرون میزند و برای درمان آن باید از روش های جراحی استفاده نمود.

۵ ماه پیش
سلامت
#