استاد سمیه ملکشاه- آموزش طراحی فرش به کمک کامپیوتر

1,629

شبکه توسعه کمی و کیفی دست بافته های داری و دستگاهی http://rugsnet.ir ، با هدف بهبود و تعالی هنر صنعت فرش و سایر دست بافته ها، تولید فیلم های آموزشی و مستندی را در دستور کار خود قرار داده است. آموزش طراحی فرش به کمک کامپیوتر توسط استاد سمیه ملکشاه تقدیم حضور شما می شود.

شعبون بی مخ در شهر ارواح

AliComiX
142 195.9 هزار بازدید کل

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
310 721.2 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ 0_0 ♛ZEDONE❤

ZEDONE
238 680.9 هزار بازدید کل