غلطک لاستیکی RW Tomlinson مدل AMIR IIII .

424

غلطک RW Tomlinson مدل AMIR IIII . . . پروفسور عبدالحلیم طراح و مخترع این غلطک معتقد است: این غلطک بدلیل نداشتن ارتعاش و کمپکت یکنواخت آسفالت احتمال ترک خوردن سطح آسفالت را تقریبا به صفر می رساند. .

پیمانکاران
پیمانکاران 151 دنبال کننده