آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا - جلسه سیزدهم

27
آشنایی با نوار ابزار Walls | آشنایی با نوار ابزار Cutting/Stamping | آشنایی با نوار ابزار Views | آشنایی با نوار ابزار Bending | انجام دو تمرین کاربردی ------------------------ آدرس وب سایت: FathiTrainingGroup.com تلگرام و اینستاگرام: @FathiTrainingGroup آدرس موسسه: مشهد - سیدرضی 34 - پلاک 328 - گروه آموزشی فتحی تلفن های تماس: 09386249330 - 05136210687
pixel