آموزش روایی و پایایی- محاسبه آلفای کرونباخ

5,317
اسماعیل عیوضی 29 دنبال‌ کننده
مدرس: اسماعیل عیوضی در این ویدئو آموزشی در مورد روایی و پایایی صحیت شده و در ادامه ضریب آلفای کرونباخ توضیح داده شده است. و با یک مثال عملی قوی آلفای کرونباخ در نرم افزار انجام شده است. انجام تحلیل آماری با هزینه دانشجویی و کاملا دوستانه دریافت کل هزینه بعد از ارسال کار شماره تماس و تلگرام: 09351323950 آدرس سایت:WWW.SPSS-PLS.COM
pixel