حمید میرزایی

155

سلام حمید میرزایی هستم از تهران موضوع کسب و کار من شهرك مجازي آموزش زبان هستش برای توسعه کار خود نیازمند 1/5 میلیارد سرمایه با دوره بازگشت 1/5 ساله هستم

میدون
میدون 433 دنبال کننده