گفتگو با محمد فرجود – مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهردار

28
گزارش تصویری تک تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96 گفتگو با محمد فرجود - مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
1 سال پیش
#
pixel