نحوه تنظیم نوبت ها در سامانه سلامت نگار

31

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه مدیریت نوبت دهی سلامت نگار به آدرس https://salamatnegaar.ir/ مراجعه فرمایید.

DreamIsland 1 دنبال کننده
pixel