تیزر تبلیغات قرض الحسنه بانک آینده با عنوان ( سلامتی)

553

بانک آینده برای ترویج بیشتر سنت قرض الحسنه و همچنین آشنایی عمومی با موارد استفاده از سپرده های قرض الحسنه ، کلیپ های ویدئویی کوتاهی را تهیه و منتشر نموده است. این کلیپ با عنوان ( سلامتی ) یکی از این مجموعه کلیپ های اطللاع رسانی می باشد.