نماز خواندن و ذکر گفتن یک سگ هنگام شنیدن صدای أذان (کلیپ رحمان)

945

نشانه هایی واضح از وجود خدا _ آیا تفکر نمیکنیم ؟ باز میشه وجود خدا و فرستادگانش رو انکار کرد ؟ أفلا تعقلون ؟ / یک حیوان میفهمه وقت اذان باید ذکر خدا بگه ، اما بعضی از انسان ها روز به روز بیشتر به سمت کفر میریم . / یعنی به شغال ها ، خروس ها و این سگها که هنگام زوال وقت شرعی ، شروع به ذکر خدا گفتن میکنن هم تعلیم دادن ؟ / به کجا داریم میریم ؟ / فیلمبرداری : از رحمان مقدم / مهر ماه 1398 / Rahman Moghadan

رحمان مقدم
رحمان مقدم 655 دنبال کننده