جیمی کیمل مجری مشهور اسکار چگونه با نوروز آشنا می شود؟

2,410

یارا شهیدی دوست نازنین و هنرمند ایرانی تبار ما درباره نوروز و آئین های نوروزی دربرنامه معتبر و مشهور جیمی کیمل توضیح می دهد.پدر یارا ایرانی است.یارا عاشق نوروز است.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 880 دنبال کننده