اصول دستیابی به استقلال مالی چیست؟

228

اگر بخواهیم مشکلات مالی خودمان را آرام از بین ببریم باید در سه بخش مراقبت از پول، درآمد و سرمایه گذاری هر روز در حال آموزش، مطالعه و بهتر از روز قبل باشیم. در این ویدئو ما به بیان سه اصل مهم در رسیدن به استقلال مالی که همان هوش مالی نام دارد خواهیم پرداخت. || ویدئوهای بیشتر را در سایت TTSE.ir مشاهده بفرمایید.