نوروفیدبک | کرج | البرز | مرکز توانبخشی وصال

949
استفاده از جدیدترین تکنولوژی نوروفیدبک در کرج در مرکز توانبخشی وصال . نرم افزار smartmind-3 نگارش 2018 نرم افزاری ۴۰۰۰ هزار دلاری می باشد که جهت ارائه تمرین های حرفه ای نوروفیدبک استفاده می شود
pixel