انهدام خودروی ارتش عربستان در کمین انصارالله یمن

3,127

هلاکت جانشین رئیس ستاد ارتش امارات، هلاکت فرمانده عملیاتی امارات در یمن و هلاکت فرمانده نیروهای امارات در جنگ الحدیده نشان می دهد که امارات، عربستان و ... عقل نظامی درستی ندارند. کما اینکه حرکت نیروها از حاشیه ساحل و طی ده ها کیلومتر به سمت مرکز استان حدیده و تبدیل این نیروها به طعمه هایی برای نیروهای زبده انصارالله نیز از فقدان عقل نظامی در طرف مقابل حکایت می کند.

وحید
وحید 4.2 هزار دنبال کننده