نخستین دوره رویداد خلق ایده

402
نخستین دوره رویداد خلق ایده در زمینه فیلمنامه نویسی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
pixel