پرسمان سرنوشت شیطان

2,394

پرسمان تصویری مهدویت سرنوشت شیطان درعصر ظهور چگونه خواهد بود؟ https://beitezohoor.ir/porseman-video-sarnevesh-sheytan قسمت دوم مجموعه فرهنگی و مذهبی بیت ظهور تصمیم دارد برای نخستین بار بین تمامی وب سایت های مذهبی طرح پرسمان تصویری مهدویت را اجرایی کند

بیت ظهور
بیت ظهور 12 دنبال کننده