آیا ابن سینا و ملاصدرا منکر معاد جسمانی هستند؟

1,091

منبع:velayattv.com -آیا ابن سینا و ملاصدرا منکر معاد جسمانی هستند؟-استاد محمدی - شبکه ولایت-فلسفه-فلسفه اسلامی-معاد جسمانی-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده