در مستر المپیا خطاب به مسئولین کشور: مسئولین عددی نیستند!

4,387
خبرهای فوری: مسئولین هیچ‌وقت موفقیت ورزشکاران را دوست ندارند!!
pixel