کربلایی ابوالحسن آخوندی - واحد - باپرچم سرخ و بوی تربت

334

شب دهم محرم 96 هیئت یالثارات الحسین علیه السلام بیرجند - فیلم برداری و تدوین از گروه رسانه ذوالعهد