TGS 2019 در نمایشگاه Death Standing ویدئو معرفی شخصیت سم عنوان

3,837
دنیای بازی 2.9 هزار دنبال کننده
pixel