کارتن خوابی و بی خانمانی و فقر در امریکا

357
naser
naser 14 دنبال‌ کننده

برخلاف تصوری که عده ای در ایران دارندو امریکا را بهشت می دانند امریکا میلیون ها فقر و کارتن خواب دارد تمام این چادرها کنار خیابان مربوط به کارتن خواب های امریکاست

۱ سال پیش
#
naser
naser 14 دنبال کننده