گل اکبر ایمانی از روی نقطه پنالتی به گسترش فولاد

847

هفته بیست و سوم لیگ برتر خلیج فارس پدیده خراسان -گسترش فولاد تبریز