ناگفته های دکتر محمد در مورد سد گتوند

1,014
بخشی از جلسه دیدار کادر اندیشکده راهبردی فتح با دکتر سعید محمد
pixel