گزارش خبرآفرین میثاق مغانی از نمایشگاه دستاوردهای کودکان در سرای محله مشیریه

144

کودکان، آینده سازان هر کشوری هستند با فراهم کردن زمینه رشد فکری این فرشته ها میشه بهتری رو برای کشور رقم زد. در این رابطه خبرآفرین خوبمون میثاق مغانی 8 ساله از تهران برای ما از نمایشگاه دست آوردهای کودکان که در سرای محله مشیریه، پارک بنفشه برای ما گزارش تهیه کردند. در این مراسم شهردار محترم منطقه 15 تهران هم حضور داشتند.

خانه آفرین 16 دنبال کننده
pixel