چطور پایانه پاسارگادی بگیریم؟

58

چطور پایانه پاسارگادی بگیریم؟ 1- مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک پاسارگاد 2- تکمیل فرم و قرارداد پایانه 3- ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه 4- ارائه اصل و کپی کارت ملی 5- نصب پایانه فروش

filimo
دل - فصل 1 قسمت 14
%91
سریال دل، داستانی ست عاشقانه و درام که روایتگر مسیر و ماجراهای تلخ جدایی یک زوج است.
pixel