6 تیم برتر لیگ جزیره از سال 1992 تا 2019 از نگاه آمار

1,008
برنامه نود
برنامه نود 14 هزار دنبال کننده