قهرمانی ورنوس - دور سوم از هفته چهارم (جمعه) مسابقات پاییز آق قلا 99

2,975
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال‌ کننده
اسب ورنوس با چابکسواری نورمحمد بهادر و مالکیت محمدرضوان و کوثر پوری توانست در دور سوم از هفته چهارم (جمعه) مسابقات پاییز آق قلا 99، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های باسکار و لیوزا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال کننده
pixel