دغدغه مردم درخصوص افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ بنزین آزاد و نوسان قیمت‌ها

327
خمام نیوز 47 دنبال‌ کننده

گزارش چهره به چهره با مردم در بازار هفتگی روز یکشنبه شهر خمام و نظر شهروندان درخصوص افزایش نرخ بنزین … http://khomamnews.ir/83173

خمام نیوز 47 دنبال کننده
pixel