داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

عجز در مهرورزي: اختلال وخيم رواني

303
دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * تولد مهر در دامان کين با هنر مادري * توازي زندگي ذهني نوزاد و بيمار رواني * عجز در مهرورزي و خودشيفتگي
pixel