تعریف ویدئوهای مربوط کالا

129

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - تعریف کالاها - تعریف ویدئوهای مربوط کالا) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/