قاچ خندوانه با جناب خان و محمدرضا احمدی

626

آنچه در این قسمت خواهید دید: - دکتر پاینده و تحلیل مسابقه فوتبال - موسیقی با گروه اسداللهی - محمدرضا احمدی گزارشگر و مجری برنامه های ورزشی مهمان رامبد جوان و جناب خان - مسابقه سرعت بین رامبد و محمدرضا احمدی با داوری جناب خان - کنایه جناب خان به جواد خیابانی! - سفر جناب خان به این چه آن (کنایه به اینچئون کره) - گزیده ای از خندوانه های هفته گذشته - استندآپ کمدی -